Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

E-BALANCE

 

Η νέα τεχνολογία e-balance της TOYO TIRES για ελαστικά εμπορικών φορτηγών βελτιώνει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά απόδοσης και τη συμβατότητα των ελαστικών μεταξύ τους.

 

 

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

• Η ζωή του ελαστικού
• Η αντίσταση σε ανομοιόμορφη φθορά 
• Η αντοχή και η κατανάλωση καυσίμου
 

Όλες αυτές οι βελτιώσεις βοηθούν στη μείωση των εξόδων λειτουργίας στόλων αυτοκινήτων και στο να καθίστανται τα ελαστικά e-balance περισσότερο φιλικά για το περιβάλλον. Εξάλλου, τα ελαστικά M137, M154 και M657 που έχουν σχεδιαστεί με τεχνολογία e-balance έχουν χαρακτηριστεί ως πιστοποιημένες τεχνολογίες μέσω του προγράμματος EPA’s SmartWay program.

Η τεχνολογία e-balance ενσωματώνει βελτιώσεις στους τομείς της Συγκράτησης του Προφίλ Πέλματος, της Συγκράτησης του Προφίλ Στεφάνης και στην όλη Προσομοίωση με σκοπό το βέλτιστο σχεδιασμό ελαστικών.

 Συγκράτηση Προφίλ Πέλματος

Τα ελαστικά που χρησιμοποιούν την τεχνολογία e-balance εμφανίζουν βελτιωμένη συγκράτηση του προφίλ πέλματος, που σημαίνει ότι υπάρχει μειωμένη ανάγκη για σέρβις σε σύγκριση με τα συμβατικά ελαστικά. Η πιο επίπεδη ακτίνα του πέλματος προσφέρει ένα βελτιωμένο σχήμα αποτυπώματος που έχει ως αποτέλεσμα την ομοιόμορφη φθορά, τη μειωμένη ανομοιόμορφη φθορά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η τάνυση της ακμής της ζώνης είναι μειωμένη κατά 30% που βοηθάει επίσης στη βελτίωση της συγκράτησης του προφίλ πέλματος.
 


 

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς του Οχήματος

Tο ελαστικό τεχνολογίας e-balance έχει καλύτερη απόδοση χειρισμού, από το ελαστικό χωρίς την τεχνολογία e-balance.
Μπλε Φορτηγό: e-balance
Κόκκινο Φορτηγό: χωρίς e-balance
V: 40χλμ/ώρα Γωνία Τιμονιού 90°

e-balance simulation


Συγκράτηση του Προφίλ Στεφάνης

Τα ελαστικά που χρησιμοποιούν την τεχνολογία e-balance διαθέτουν υψηλότερη ακαμψία στεφάνης, ώστε να βελτιώνεται η συγκράτηση του προφίλ στεφάνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανομοιόμορφης φθοράς και τη βελτίωση της αντοχής. Η περιοχή του προφίλ στεφάνης συγκρατείται ακόμα και μετά από το σέρβις. Η αυξημένη ακαμψία της στεφάνης επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός πυρήνα στεφάνης υψηλής ακαμψίας που στη συνέχεια περιβάλλεται από καουτσούκ υψηλής ακαμψίας. Στην περιοχή πλήρωσης στεφάνης, χρησιμοποιείται, επίσης, καουτσούκ με χαμηλή ανάπτυξη θερμότητας. Η τάνυση στην ακμή των άνω λινών είναι μειωμένη κατά περίπου 20% σε σύγκριση με τα συμβατικά ελαστικά.

bead profileΠροσομοίωση

Το e-balance αξιοποιεί τέσσερις τεχνολογίες προσομοίωσης. Ανομοιόμορφη φθορά ελαστικού, αλλαγή προφίλ ελαστικού, θόρυβος λόγω σχεδιασμού πέλματος και συμπεριφορά χειρισμού του οχήματος. Όλοι αυτοί οι τομείς αναλύονται με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τον τρόπο με τον οποίον ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Αυτή η νέα τεχνολογία προσομοίωσης επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του σχεδίου του ελαστικού με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι ήταν δυνατόν στο παρελθόν

 

simulation

rolling resistence