Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Νέα

Πλήρης Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα

8 Μαρτίου 2024

Η Toyo Tire Corporation υπέγραψε σήμερα μια εκτεταμένη συμφωνία συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη πολλαπλών τεχνολογιών καθώς και ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρεία Doshisha Educational Corporation, με επικεφαλής την κ. Asako Ueki, εδρεύει στην πόλη του Κιότο. Ο κ. Takashi Shimizu, πρόεδρος, υπέγραψε για την Toyo Tire Corporation.
 
(Εικόνα: Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Ντοσίσα, κ. Asako Ueki / Πρόεδρος της Toyo Tire, κ. Takashi Shimizu)

Το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα έχει θέσει ως στόχο τη «βελτίωση των ερευνητικών δυνατοτήτων μέσω της δημιουργικότητας και της συνεργασίας». Το πρόγραμμά τους, In VISION 2025, προωθεί ενεργά πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων, μέσω της τεχνολογικής μεταφοράς πνευματικής ιδιοκτησίας και της δημιουργίας νέων τεχνολογιών και νέων βιομηχανιών. Με την ανάπτυξη της συνεργατικής έρευνας που παραδοσιακά επικεντρώθηκε σε «άτομο σε άτομο» και εξετάζοντας τη συνεργατική έρευνα «οργανισμός σε οργανισμό», στοχεύουν στην αξιοποίηση των εταιρικών πόρων καθώς και στην ενημέρωση της κοινωνίας μέσω των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η Toyo Tire έχει στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της διαχείρισης τα ελαστικά αυτοκινήτων και τα ελαστικά μέρη και δραστηριοποιείται για την επίλυση διαφόρων κοινωνικών ζητημάτων, προκειμένου να προωθήσει και να αναπτύξει την αυτοκινητοβιομηχανία και να υλοποιήσει μια κοινωνία με μεγαλύτερη ευημερία και κινητικότητα. Εκτός από την ανάπτυξη υλικών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιδιώκει την άνεση, την ασφάλεια και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το στάδιο της χρήσης, καθώς και τη δημιουργία μιας βάσης ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της δημιουργίας οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας.

Με βάση αυτή τη συμφωνία, το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα και η Toyo Tire θα παρέχουν και θα προσαρμόζουν αμοιβαία τους μοναδικούς τους πόρους υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα αναπτύσσουν άτομα που μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία και θα προωθούν την υλοποίηση χρήσιμων τεχνολογιών. Η συνεργασία θα συμβάλει στην υλοποίηση μιας πιο ευημερούσας κοινωνίας.
 
Και τα δύο μέρη θα εργαστούν από κοινού πάνω στις τέσσερις κύριες πρωτοβουλίες ως το «Σχέδιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ντοσίσα και της Toyo Tire". Κατά τη διάρκεια της περιόδου της συμφωνίας, 5 χρόνια από τον Απρίλιο του 2024, η Toyo Tire σκοπεύει να συνεισφέρει περίπου 100 εκατομμύρια γιεν για την υποστήριξη αυτού του έργου.

Σύνοψη έργου συνεργασίας Πανεπιστημίου Ντοσίσα- Toyo Tire

[1] Δημιουργία και υλοποίηση νέων κοινών ερευνητικών προγραμμάτων
Το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα διαθέτει ερευνητικούς πόρους αιχμής σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τομέων, όπως η χημεία, η μηχανική, τα υλικά, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά και η επιστήμη των δεδομένων. Η Toyo Τire αναπτύσσει τεχνολογίες επόμενης γενιάς, όπως τεχνολογία μέτρησης και απεικόνισης (τριβή και φθορά, κραδασμοί και θόρυβος, απόδοση κίνησης), τεχνολογία ελαστικών επόμενης γενιάς (ελαστικά χωρίς αέρα), προηγμένη τεχνολογία ανάπτυξης υλικών (έρευνα βιώσιμων υλικών) και επιστήμη δεδομένων (λύσεις ανίχνευσης ελαστικών).
 
Το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα και η Toyo Tire θα προωθήσουν την πολυεπίπεδη κοινή έρευνα σε διάφορα επιμέρους ερευνητικά θέματα. Η έρευνα θα δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση που θα οδηγήσει στην αμοιβαία ανάπτυξη μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας, επιταχύνοντας την κοινωνική εφαρμογή των τεχνολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν στα ελαστικά.

[2] Ακαδημαϊκή καθοδήγηση από το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα προς την Toyo Tire, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής διαβούλευσης
Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα θα παράσχει εκτεταμένους ακαδημαϊκούς πόρους στην Toyo Τire, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει ευέλικτη πρόσβαση σε τομείς εκτός της εξειδίκευσής του. Με την έγκαιρη παροχή εξαιρετικά εξειδικευμένων και ποικίλων γνώσεων από το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα σε απάντηση σε ακαδημαϊκές διαβουλεύσεις, η Toyo Τire θα είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα με πολύπλοκο και πολύπλευρο τρόπο, να συντομεύει τις περιόδους έρευνας και να υλοποιεί τελικές τεχνολογίες.

[3] Εκπαίδευση για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ντοσίσα και τους υπαλλήλους της Toyo Tire με τη χρήση διαφόρων συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Ντοσίσα
Εκτός από την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων στη μεταπτυχιακή σχολή, το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα παρέχει βασικές και προχωρημένες δεξιότητες με εφαρμοσμένη ικανότητα, όπως:
•    μάθημα Διαχείρισης Παγκόσμιων Πόρων, ένα πρόγραμμα κοινής εκπαίδευσης της μεταπτυχιακής σχολής που βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις.
•   Comm 5.0-AI/Data, το οποίο προωθεί την καινοτομία δημιουργίας ανθρώπινων πόρων με τη χρήση της τεχνολογίας και της γνώσης της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης των δεδομένων.
•   Διαχείριση της Τεχνολογίας, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη άριστων ανθρώπινων πόρων που θα αξιοποιούν την τεχνολογία στη διαχείριση και θα προωθούν την εταιρική καινοτομία.
 
Η Toyo Τire θα λάβει αυτές τις ευκαιρίες μάθησης από το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα και θα τις αξιοποιήσει ενεργά για επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση για την ανάπτυξη μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού. Στο Πανεπιστήμιο Ντοσίσα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εμβαθύνουν τη μάθησή τους μαζί με επιχειρηματίες και χρησιμοποιούν αυτή την εμπειρία για να διαμορφώσουν σχέδια καριέρας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να αναπτύξουν άτομα με πολύπλευρη προοπτική. Συγκεντρώνοντας τις γνώσεις και των δύο μερών, η συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκότητας θα προωθήσει την ανάπτυξη των εταιρικών μηχανολόγων.

[4] Υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης
Η Toyo Τire θα συνεργαστεί με το Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ντοσίσα για την παροχή υποστήριξης σταδιοδρομίας από επιχειρηματική άποψη στους φοιτητές του πανεπιστημίου. Προγράμματα υποστήριξης της σταδιοδρομίας, όπως πρακτική άσκηση και σεμινάρια, καθώς και αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους της Toyo Τire, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων, θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους φοιτητές να συνδεθούν με την κοινωνία και να αναπτύξουν την ικανότητά τους να επιλέγουν ανεξάρτητα το μέλλον τους και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση εργασιακής συνείδησης.

 

Τελευταία Νέα